DUON fajna rekomendacja


DUON fajna rekomendacja

Warszawa (PAP) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities, w raporcie z 21 stycznia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Duon od zalecenia "kupuj", wyznaczając jednocześnie cenę docelową na 2,69 zł za akcję.
Rekomendacja została sporządzona przy kursie 1,83 zł.
"Choć w 2015 r. trudno będzie powtórzyć wyniki ubiegłoroczne przy zakładanym ograniczeniu aktywności na rynku hurtowym i wyższym kosztom w segmencie obrotu, to
jednak prognozowany spadek zysków nie będzie głęboki, szacujemy go na nie więcej niż -10 proc. Zakładając odbudowanie wyników już w roku 2016 roku i dobre perspektywy dla wzrostu w kolejnych latach, Duon jest naszym zdaniem ciekawą propozycją inwestycyjną i rekomendujemy zakup akcji z ceną docelową 2,69 zł, co implikuje 46 proc. potencjał wzrostu kursu" - napisano w raporcie.
Analitycy prognozują, że przychody spółki w 2015 roku wyniosą 669 mln zł, EBITDA 33 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 21 mln zł. W 2016 roku wyniki te wyniosą kolejno 787 mln zł, 39 mln zł i 25 mln zł. (PAP)