Arctic Paper Ładna rekomendacja coś się wykluje


.....Od czasu wydania naszego ostatniego raportu z maja 2015 roku spółka prezentowała dwukrotnie lepsze od oczekiwań wyniki finansowe, ogłosiła szeroki plan redukcji kosztów (50 mln PLN w perspektywie 2017 roku) i podjęła decyzję o zamknięciu fabryki Mochenwangen, która najbardziej obciążała wyniki grupy w ostatnich latach (od 2012 roku ponad 50 mln PLN gotówkowej straty EBITDA). Tymczasem wycena rynkowa podmiotu wciąż utrzymuje się w rejonie historycznych minimów (EV/EBITDA LTM 2,0x) z dużym dyskontem do innych spółek papierniczych. Po aktualizacji prognoz zdecydowaliśmy się podtrzymać rekomendację KUPUJ dla spółki podwyższając jednocześnie cenę docelową do 5,6 PLN/akcję. Sygnałem dla wzrostu notowań w krótkim terminie może być głębszy spadek cen celulozy BHKP, który obserwowaliśmy już w grudniu’15.

WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena Arctic Paper opiera się na dwóch metodach: sumie części (SOTP) składającej się z wyceny DCF dla części papierniczej Arctic Paper i Rottneros oraz wycenie porównawczej. Wycena metodą SOTP wynosi 5,6 PLN/akcję. Natomiast wycena porównawcza do wybranych spółek z branży papierniczej, oparta na prognozach wyników na lata 2015 – 2017 dała wartość 1 akcji na poziomie 11,8 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 100% dla wyceny sporządzonej przy użyciu SOTP i 0% dla wyceny porównawczej z uwagi na znacznie szerszy profil działalności spółek z grupy porównawczej (także segment opakowaniowy itp.). W rezultacie wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 5,6 PLN.

https://www.bdm.com.pl/analizy