Zależy co. Trzeba po prostu porównywać oferty z naszymi i wtedy przeliczać.